Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Dianetta Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Dianetta Scarf

$365.00
  • Bordeaux / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Inlay Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Inlay Scarf

$265.00
  • Black / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Kracia Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Kracia Scarf

$345.00
  • Black and White / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Lubiana Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Lubiana Scarf

$380.00
  • Dark Green / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Magaly Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Magaly Scarf

$645.00
  • Black and White / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Marcella Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Marcella Scarf

$235.00
  • Dark Blue / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} New Won

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} New Won

$460.00
  • Dark Blue / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Tundra Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Tundra Scarf

$280.00
  • Pink / One Size
{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Tundra Scarf

Faliero Sarti

{Faliero Sarti / 05 accessory / 02 scarf} Tundra Scarf

$280.00
  • Black and Silver / One Size